Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Διαπίστευση

Διαπίστευση Εκπροσώπων ΜΜΕ

Μόνο διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και τεχνικό προσωπικό θα έχουν πρόσβαση στους χώρους διεξαγωγής των άτυπων υπουργικών συμβουλίων στην Αθήνα και στο Κέντρο Τύπου Ζαππείου. Η διαπίστευση εξασφαλίζεται μέσω του συστήματος διαπίστευσης στον ιστότοπο της Προεδρίας gr2014.eu.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρότι η γενική, εξάμηνης διάρκειας διαπίστευση για τους δημοσιογράφους με έδρα τις Βρυξέλλες, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες συναντήσεις/εκδηλώσεις θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σε καθεμιά από αυτές χωριστά υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση μέσω του συστήματος διαπίστευσης.

Με την είσοδο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαπίστευσης ζητείται η καταχώριση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να δοθεί κωδικός πρόσβασης στο σύστημα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει ξανά είσοδος στη σελίδα διαπίστευσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. 

Η διαδικασία εγγραφής για τις συναντήσεις/εκδηλώσεις της Προεδρίας μπορεί να αρχίσει από την ημέρα που το σύστημα διαπίστευσης θα τεθεί σε λειτουργία, εντός του Δεκεμβρίου. 

Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσης για μια συγκεκριμένη  συνάντηση/εκδήλωση, η εγγραφή θα πρέπει να καταχωριστεί τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του συγκεκριμένου γεγονότος.

Στη σελίδα διαπίστευσης θα ζητηθεί η καταχώριση προσωπικών δεδομένων (αριθμός αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, αριθμός δημοσιογραφικής ταυτότητας), καθώς και η επισύναψη αντιγράφου δημοσιογραφικής ταυτότητας ή συστατικής επιστολής από ΜΜΕ.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει επίσης να αναρτηθεί μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου με την ακόλουθη μορφή:

Τύπος: jpg, png, gif ή bmp

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3Mb

Προτεινόμενο μέγεθος: 480 x 640 pixels

Το τελικό στάδιο αφορά την επιλογή των συναντήσεων/εκδηλώσεων τις οποίες επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Για κάθε συνάντηση/εκδήλωση χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση διαπίστευσης. Η επιβεβαίωση της διαπίστευσής σας θα σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως πριν από τη συνάντηση/εκδήλωση. Επίσης θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης, προκειμένου να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη συνάντηση/εκδήλωση. 

Κάρτα διαπίστευσης

Μετά την επιβεβαίωση και τον έλεγχο των στοιχείων που έχετε υποβάλει, θα εκδοθεί κάρτα δημοσιογραφικής διαπίστευσης, την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε να παραλάβετε σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Παραλαβή κάρτας διαπίστευσης

Οι Εκπρόσωποι ΜΜΕ θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις κάρτες διαπίστευσης από το Γραφείο Διαπιστεύσεων του Κέντρου Τύπου Ζαππείου. Για τις μέρες και ώρες παραλαβής των καρτών παρακαλείσθε να ελέγξετε τις σχετικές πληροφορίες για κάθε εκδήλωση στην ιστοσελίδα μας. 

Για την παραλαβή της κάρτας διαπίστευσης είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων στο Γραφείο Διαπιστεύσεων του Κέντρου Τύπου Ζαππείου με την επίδειξη διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας σε ισχύ, καθώς και δημοσιογραφικής ταυτότητας ή βεβαίωσης ΜΜΕ. 

Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο την κάρτα διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης/εκδήλωσης προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται επίσης, για λόγους ασφάλειας, να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή η επίδειξη στοιχείων ταυτότητας, ως εκ τούτου οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να έχουν πάντα τα σχετικά έγγραφα μαζί τους.

Η κάρτα διαπίστευσης είναι έγκυρη για όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης/εκδήλωσης για την οποία εκδόθηκε. Η απώλεια της κάρτας θα πρέπει να δηλώνεται αμέσως στο προσωπικό του Κέντρου Τύπου, στο Γραφείο Διαπιστεύσεων ή στο πλησιέστερο Γραφείο Πληροφοριών.

Πληροφορίες για τις Διαπιστεύσεις:  

Κέντρο Τύπου Ζαππείου:

Τηλ: (+30) 210 9098325Τηλ: (+30) 210 3312071
(+30) 210 9098328(+30) 210 3312141
 (+30) 210 3312171

Διαπίστευση τελευταίας στιγμής

Σας επισημαίνουμε πως η διαδικασία διαπίστευσης τελευταίας στιγμής είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και σας συνιστούμε να την αποφύγετε. Διαπίστευση τελευταίας στιγμής θα είναι εφικτή μόνο στο Γραφείο Διαπιστεύσεων του Κέντρου Τύπου Ζαππείου την παραμονή και την ίδια μέρα της συνάντησης/εκδήλωσης. 

Στις περιπτώσεις υπηκόων χωρών που χρειάζονται θεώρηση εισόδου (βίζα), οι δημοσιογράφοι φέρουν την απόλυτη ευθύνη των σχετικών διαδικασιών και θα πρέπει οι ίδιοι να προβλέψουν για την ύπαρξη ικανού χρονικού περιθωρίου για τη διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου.

Διαπίστευση εκπροσώπων ΜΜΕ για συναντήσεις/εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο

Για τις συναντήσεις/εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, η πρόσβαση και η διαδικασία διαπίστευσης ακολουθoύν τους ισχύοντες κανονισμούς της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Συμβουλίου της ΕΕ