Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Η έννοια της Προεδρίας

Η έννοια της Προεδρίας

 

Καθένα από τα 28 κράτη-μέλη αναλαμβάνει εκ περιτροπής για μια περίοδο έξι μηνών την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η παράδοση των ηνίων του Συμβουλίου της ΕΕ από την κάθε κυλιόμενη Προεδρία προς την επόμενη λαμβάνει χώρα την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους. Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Ιανουαρίου 2007, η σειρά των κυλιόμενων προεδριών έχει καθοριστεί έως το 2020. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που εγκαινιάστηκε με την ιδρυτική Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1957, αποτελεί προνόμιο και υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους.

Από το 2004 και εξής, οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κοινώς γνωστές ως ευρωπαϊκές Σύνοδοι Κορυφής, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στις Βρυξέλλες– παρήλθαν οι εποχές εκείνες οπότε η σύγκληση του Συμβουλίου εναλλασσόταν μεταξύ των κρατών-μελών. Όλες οι επίσημες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, γνωστού και ως Συμβουλίου Υπουργών, λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην οργάνωση των εργασιών τού εν λόγω θεσμικού οργάνου, καθώς συνιστά την κινητήριο δύναμη στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. Οργανώνει και κατευθύνει τις συνεδριάσεις και επεξεργάζεται συμβιβαστικές προτάσεις για την υπέρβαση τυχόν δυσχερειών.