Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Τρόπος λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας

 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της κυλιόμενης Προεδρίας τροποποιήθηκαν με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η οποία εισήγαγε νέους θεσμικούς δρώντες, συγκεκριμένα το θεσμό του μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που κατευθύνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ο Herman Van Rompuy, και του Ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, που ηγείται της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και προεδρεύει της σύνθεσης του Συμβουλίου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αξίωμα που σήμερα καταλαμβάνει η Catherine Ashton.

Εντός του πλαισίου αυτού, η κυλιόμενη Προεδρία προεδρεύει όλων των Συνθέσεων του Συμβουλίου, με εξαίρεση το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ συνεργάζεται στενά τόσο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε επίσης το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η τυπική νομοθετική διαδικασία (γνωστή και ως as συναπόφαση) ισχύει για την πλειονότητα των πολιτικών της ΕΕ, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο συννομοθέτη, από κοινού με το Συμβούλιο της ΕΕ. Επομένως, η γόνιμη συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία μιας Προεδρίας.

Διαβάστε περισσότερα για την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.