Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Η Ελλάδα και η Ε.Ε.

Η Ελλάδα και η ΕΕ

 

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας προϋπήρξε της σύνδεσης της πορείας της χώρας με τις όποιες προσπάθειες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μετέπειτα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ωστόσο, ο προσανατολισμός συγκεκριμενοποιήθηκε  με την υποβολή του αιτήματος ένταξης στην νεοϊδρυθείσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τον Ιούνιο του 1959, αίτημα που οδήγησε στη Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ, η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1961. 

Το αίτημα για πλήρη ένταξη υποβλήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1975. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1976 και ολοκληρώθηκαν στις 28 Μαΐου του 1979, με την υπογραφή της Συνθήκης για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο Ζάππειο Μέγαρο και την κύρωση της Συνθήκης Ένταξης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου του 1979. Η Συνθήκη Ένταξης τέθηκε σε ισχύ δύο χρόνια αργότερα, την 1η Ιανουαρίου 1981.

Την 1η Ιανουαρίου του 2002, η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της ζώνης του κοινού νομίσματος (ευρώ) και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Στη διάρκεια της πορείας της στην ΕΕ, η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά την εμβάθυνση και τη διεύρυνση της ΕΕ.

 Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ.